neděle 25. března 2018

Neony v Lodži


Polský Manchester. Tak se už od 19. století přezdívalo textilnímu srdci Polska, Lodži. Město se stovkami továren, přádelen, tkalcoven a výrobních podniků, počtem obyvatel blížící se tři čtvrtě milionu, s hustou šachovnicovou zástavbou podle amerického vzoru. Oproti jiným průmyslovým centrům se Lodž nedělí na výrobní a chudinský East End a bohatý, reprezentativní, parkový West End. Vše je tu promícháno na jednom místě, fabrika, továrníkův palác i dělnické domky.

Pomyslným středem města je pětikilometrová ulice Piotrkowska, dnes z větší části pěší zóna, za socialismu výkladní skříň města, kam se jezdilo za nákupy i z Varšavy. V roce 1973 byste tu napočítali neuvěřitelných 159 neonů všech typů, téměř polovinu všech světelných reklam ve městě.


Dobová pohlednice s večerním pohledem na Piotrkowskou ulici, 60. léta.

Kreativní  práce s osvětlením a světelnou reklamou má v Lodži dlouhou tradici. Už v meziválečném období bychom zde našli množství nápisů složených z žárovek á la Broadway, moderní činžovní domy ve stylu nautického funkcionalismu měly podsvětlená označení, dodnes se na některých domech zachovaly i raritní podsvětlené názvy ulic.


Vydal jsem se tedy po stopách slavných lodžských neonů. Na prvních pěti fotografiích uvidíte fragmenty neonových reklam z okolí Piotrkowské. Vesměs po nich už zůstaly pouze výložníky kolmo umístěné k fasádě, občas i s kovovým výpletem, na který se upevňovaly skleněné trubice.


Výjimečně ještě dokážeme dešifrovat, co asi měla daná reklama sdělovat:
Jsou však také neony, které se dočkaly v posledních letech renovace. V první řadě slavná pohádková husička Balbínka (Gąska Balbinka), rekonstruovaná v roce 2005 (aktuálně však nesvítí):


Stále funkční sekvenční neon divadla Teatr Nowy, opravený v roce 2004. Dokonce známe jeho autory - Ryszard Macharowski a Roman Szybilski, podepsaní pod řadou světelných a velkoplošných malovaných reklam.


Obnovy se dočkalo také roztomilé kotě s klubíčkem:


Podívejme se teď na největší neonové nápisy v Lodži. Ten první vznikl v roce 1967 spolu s celým obchodním domem Magda na křižovatce ulic Piotkowska a Jaracza. Opět známe autora: Sławomir Arabski.


Druhý, patřící k těm nejznámějším, byl dříve sekvenční. Pohárky se postupně plnily šampaňským, jednotlivá písmena se stejně tak odspoda nahoru vybarvovala vodorovnými trubicemi. Na závěr se objevily bublinky. Neon měl přitáhnout pozornost k restauračnímu zařízení Kaskada, otevřenému v roce 1974. Jeho autory jsou Jerzy Janikowski, Ryszard Macharowski a Roman Szybilski.


K velkým střešním neonům patří i reklama na knihkupectví a nakladatelství PWN:


Snesme se však z výšin zpět do uličního parteru. I zde dosud najdeme několik zachovalých skvostů: 


Neonové dědictví je v Lodži velmi dobře zmapováno, kromě knihy Bartosze Stępieně Łódzkie neony (2014) existují i webové stránky a hned dvě facebookové skupiny. Není tedy divu, že se v Lodži neony nejen opravují, ale vznikají také nové.

Třeba dílo Agnieszky Spiewińské (2011), pocta průkopníkovi konstruktivismu a abstrakce Władysławu Strzemińskému. Vzniklo díky nadaci Lux pro monumentis, která každoročně v Lodži pořádá velkorysý festival světla LIGHT MOVE FESTIVAL.


V rámci festivalu vznikl i světelný objekt Duha Agnieszky Chojnacké (2011):


A na závěr tři menší světelné reklamy ze současnosti:


pondělí 22. ledna 2018

Tváře Reklamy


Časopis Reklama v socialistickém hospodářství vydávalo československé Ministerstvo vnitřního obchodu od roku 1955. Na jeho obálkách lze sledovat rychlou proměnu dobové vizuality, kterou přinesl přelom 50. a 60. let, a kterou jsme si u nás zvykli spojovat s bruselskou výstavou.

První obálka je ještě velmi konzervativní, připomíná spíše 30. léta. Od roku 1956 se však časopis postupně stává nositelem a ohlašovatelem nových trendů nejen v reklamní grafice, ale ve vizualitě života v Československu vůbec. Přináší rozsáhlé informace o zavádění neonových světelných reklam, zabývá se fenoménem filmového (a propagačního) plakátu, představuje podobu nových firemních log (už v roce 1956 existují loga, která si spojujeme s "bruselem" snad nejvíce - Fatra, Plastimat, Kovo, PragoExport, Motokov, Jablonex, GlassExport ad.), komentuje úroveň spotřebitelských prospektů, výkladních skříní, velkoplošných reklam na domovních štítech, ponouká ke zlepšení obalového designu.

Už v roce 1957 časopis zkracuje název na Reklama, od roku 1962 se přejmenovává na Propagace a pod tímto názvem vychází až do roku 1990. Šéfredaktorem časopisu ("předsedou redakční rady") byl od počátku architekt Jaromír Balák (1925-?), jehož možná znáte také jako autora žádaných příruček Zásady propagace, Výkladní skříň a Světelná reklama, po nichž je mezi sběrateli sháňka.

Dnes se tedy podívejme na výběr obálek z let 1955-1961. První, černou sérii ročníku 1956 navrhl malíř Karel Černý (1910-1960). Na obálce třetího čísla se poprvé objevuje výrazné malé r, které se stane základem loga časopisu na příští léta.


V roce 1957 se v navrhování obálek střídají výtvarníci Miroslav Aksman, Jaroslav Vildt, Karel Černý, Jiřina Černá, Karel Pekárek, Vladimír Rosol, Václav Dobrovolný a Václav Pata. Ustaluje se logo časopisu, výrazná typografie, použití koláže. Ne vždy je obsah koláže zcela jasně spojen s obsahem časopisu, výtvarníci měli u svých návrhů asi poměrně volnou ruku.

Některé motivy se začínají opakovat, zejména dobové nástroje reklamního výtvarníka a aranžéra: tuba barev, kreslící pero (několikrát v podobě šipky nebo šípu - metafora "trefné reklamy"), kreslířské desky, filmový pás a kamera, vývěsní štít, plakát, výloha obchodu.

Aranžérem je zde téměř výhradně muž, zatímco žena se objevuje v roli reklamního objektu (nejlépe v plavkách nebo negližé), v lepším případě v roli cílové skupiny - zákaznice.

Pozoruhodný, ač bizarní je pokus o grafické logo v podobě holubice sedící na štětci, jež má vyjádřit podstatu reklamy v socialistickém hospodářství: nikoli konkurenční boj, ale osvěta, informování spotřebitele "mírovými prostředky".


V roce bruselské výstavy je opět autorem většiny obálek malíř Karel Černý, který mimochodem také na EXPO 58 vystavuje. 


Teprve číslem 10 přebírá štafetu dosavadní grafik časopisu Jiří Kreuziger (1926-?) a začíná navrhovat také obálky. Pro jeho tvorbu je typická grafická a barevná uhlazenost, dynamika, nepřetíženost významy. Obvyklá je kombinace černobílé fotografie a dvojbarevným grafickým pozadím.


Ani v tomto časopise nechybí obligátní "poučení z Bruselu", ovšem vychází až v lednu 1959:


Až do konce roku 1961 se v navrhování střídají také Jaroslav Vildt, Václav Pata, Dobroslav Holub a Jaroslav Fencl.


Předposlední obálka Karla Černého pro časopis Reklama - v říjnu roku 1960 náhle umírá na zápal plic: